İnşaat Mühendisi ve Mimar Arasındaki Farklar Nelerdir?

İnşaat Mühendisi ve Mimar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ağustos 11, 2021 0 Yazar: Şantiye günlüğü

İnşaat mühendisi ve mimar aynı sektörde, ortak projeler üzerinde çalışırlar. Fakat yaptıkları işler birbirinden oldukça farklıdır. Genel manada mimarlar için yapının organizasyonunu ve tasarımını, inşaat mühendisleri için ise projenin hayata geçirilebilmesi ve yapının ayakta kalabilmesi için ince hesaplamaları yaptığını ve bunların denetim aşamasında yer aldığını söyleyebiliriz.

İnşaat Mühendisi Kimdir?

İnşaat mühendisi kimdir

İnşaat mühendisi kimdir

İnşaat mühendisi, teknik bilgilerini ve yapı malzemelerini en iyi şekilde birleştirerek plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle iştigal eden mühendislik dalı olmaktadır. İnşaat mühendisleri, bina projeleri dışında baraj, köprü, yol, liman, kanalizasyon vb. birçok alandan projelendirme ve denetleme üzerine çalışırlar. İnşaat mühendisliği en eski mühendislik dallarından biridir. İnşaat mühendisliği, birden çok alt mühendislikler dallarına ayrılmakta ve kişilere meslek hayatlarında çevre mühendisliği, yapı mühendisliği, malzeme bilimi gibi farklı konularda yoğunlaşarak, farklı bir uzmanlık alanı elde etme imkânı tanımaktadır. İnşaat mühendisleri, mesleklerinin çoğunu şantiye alanlarında geçirseler de projeleri tasarlayan biri olarak ofis ortamında çalışma imkânına da sahiptirler.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur?

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalları

 • Yapı Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Geoteknik Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Kıyı Mühendisliği
 • Deprem Mühendisliği
 • Ulaştırma Mühendisliği
 • Hidrolik Mühendisliği
 • Trafik Mühendisliği
 • Yıkım Mühendisliği

İnşaat Mühendisi Maaşları

Mimar Kimdir?

Mimar kimdir

Mimar kimdir

Mimar, inşaat mühendisi ile koordineli çalışır. Ancak mimarlar yapıları tasarlayan, projelendiren kimselerdir. Mimarlık sanatın ve bilimin buluştuğu ortak bir noktadır. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, mekanların işlevselliğini sağlamak, tüm temel ihtiyaçları giderirken aynı zamanda estetik yargılar ile projelere yaklaşarak ideal yaşam alanları oluşturmak ve inşa etmek mimarın temel görevlerindendir. Mimarlık tasarımın ve teknik bilginin buluştuğu, diğer meslek gruplarıyla ortaklaşa çalışan bir meslektir. Mimarlık sadece bina tasarımına değil, enerji birimleri, yapı biyolojisi, yapı fiziği, iş güvenliği ve sağlığı gibi farklı meslek grupları üzerine yoğunlaşarak kişiye yeni uzmanlık imkanları sunmaktadır.

Mimarlık Anabilim Dalları

 • Bina Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Mimarlık Tarihi
 • Restorasyon
 • Şehircilik
 • Yapı Fiziği

İnşaat Mühendisi ve Mimar Arasındaki Farklar

 • Mimarlığın odak noktası tasarım ve estetik kaygılardır. İnşaat mühendisliği için ise önemli olan o tasarımı en sağlam şekilde hayata geçirebilmektir.
 • Yapı inşası mimarın projeyi tasarlaması ile başlar, inşaat mühendisi ise bu tasarımı inceler ve yük koşullarını hesaplayarak gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Mimar için önce estetik, sonra emniyet, daha sonra ekonomik olacak şekilde bir önem sırası vardır. İnşaat mühendislerinde ise önce emniyet, sonra ekonomik, sonra da estetik kaygı ön plandadır.
 • Mimarlar ve mühendisler günümüzde projeleri bilgisayar programları ile gerçekleştirmektedir. Mimarlar daha tasarım odaklı programlar kullanırken (3ds Max, Revit, Archicad, Lumion vb. gibi), mühendisler daha çok hesaplama odaklı programlar (Sta4cad, ideCad, SAP2000 vb.) kullanırlar. (bkz: İnşaat Mühendislerinin Bilmesi Gereken Programlar Nelerdir?)
 • İnşaat mühendisi için önemli olan daha az maliyetle daha sağlam yapılar oluşturmaktır. Mimarın önceliği ise göze hoş görünen ve işlevsel yapılar tasarlamaktır.
 • İnşaat esnasında malzemenin seçiminden, kalite kontrolünden sorumlu olan kişi mühendistir. Hangi tip beton kullanılacağından, demir tipi ve çeşidinin belirlenmesine kadar mühendis sorumludur.
 • Yapının çevresel etkilerini hesaplamak, enerji verimliliğini düşünmek ve bunu tasarlamak mimarın görevidir. İdeal tasarım için yapının bulunduğu çevreden yararlanarak malzeme temini hakkında fikir yürütmek (Karadeniz’de ahşap kullanımının yaygın olması gibi), oranın iklimsel koşullarına göre yapıda ısı ve enerji verimliliği sağlamak önemli önceliklerdendir.
 • İki meslek grubu için ortak olan özellik takım çalışmasına yatkın olmalı ve koordineli bir şekilde çalışmayı sağlamalıdırlar.
 • Yapı çözümlemesi esnasında mühendisler sağlamlığa dayalı çözümler üretirken, mimarlar ise estetik kaygıyı ve sağlamlığı göz önünde bulundurarak çözüm üretir.
 • İnşaat mühendisi ve mimarların ortak kullandığı programlar da mevcuttur. Autocad, BIM programları, Ms Office gibi.