Bina Yapım Aşamaları Nelerdir?

Bina Yapım Aşamaları Nelerdir?

Aralık 12, 2021 0 Yazar: Şantiye günlüğü

Bugün adım adım bina yapım aşamaları hakkında malumat vereceğiz. Binanın yapı tasarımı ve inşasına başlamadan önce çevre analizleri yapılır. Çevre analizleri ve müşteri istekleri ve bütçesi göz önünde bulundurularak mimari tasarıma başlanır. Bu aşamada devreye belediye imar planları girer. Resmi gerekçeler, çevre koşulları, müşteri istekleri, yapı bütçesi ve işlev gereksinimleri gibi değerlendirmeler ortak bir paydada buluşturularak yapı tasarımı gerçekleştirir. Tasarımın müşteri tarafından onaylanması ile statik projesi, elektrik projesi vb. projeler hazırlanır.

Hazırlanan projeler mimar ve mühendislerin onayları ile belediyeye sunulur. Belediyenin bu projeleri inceleyip yapı ruhsat onayı ve inşaat izni vermesi ile yapının inşaat aşaması başlar.

Bina Yapım Aşamaları için Talep Edilen Belgeler

Yapı Ruhsatı için Talep Edilen Belgeler

  • Dilekçe
  • Taahhütname
  • Tapu Senedi
  • Gerekirse Vekaletname
  • Mimari Proje
  • Statik Projesi
  • Elektrik ve Mekanik Projesi
  • Çevre ve Peyzaj Projeleri
  • Yol ve Altyapı Katılım Paylarının Ödeme Belgeleri
  • Teknik Kontrol Belgeleri (İstenirse)

Yapı İnşaat Aşamaları

Hafriyat Aplikasyonu

Zemin incelemesi yapıldıktan sonra mimar ve harita mühendisleri tarafından yapı projesi araziye yerleştirilir. İnşaatın doğru konuma yapılması için röper noktaları belirlenir. Hafriyat aplikasyonu yapının arazide yerleşeceği yerin saptanması, projelendirilmesi ve aynı zamanda hafriyat miktarının da hesaplanmasını sağlar.

Bina Yapım Aşamaları ve Hafriyat

bina yapım aşamaları hafriyat

Bina yapım aşamaları hafriyat

Hafriyat aplikasyonu baz alınarak gerçekleştirilen kazı çalışmasıdır. Çıkacak olan hafriyat miktarına göre uygun araçlar kullanılmalıdır.

Bina yapım aşamaları noktasında hafriyat işlemi, hafriyat aplikasyonundan faydalanılarak gerçekleştirilir. İnşaat sahasında yapılan kazı çalışması ile çıkan moloz, toprak gibi malzemelerin araçlar vasıtasıyla taşınmasıdır. Bu taşınma işlemi için belediyelerin belirlediği alanlar bulunmaktadır ve çıkan malzeme bu alanlara bırakılır.

Bazı projelerde, arazinin çok büyük olması, çıkan malzemenin peyzaj, dolgu veya farklı bir amaç ile kullanılabilecek olması gibi durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda yapı arazisinin bir alanına bu malzemeler yığılabilir ve gerekli yerlerde kullanılabilir. Bu durum hafriyat maliyetini düşürmektedir. Fakat bu işlemin gerçekleşmesi için arazinin boyutları büyük olmalı ve bu işleme olanak sağlayacak durumda olmalıdır.

Temel Altı ile Drenaj

Temel drenaj yapılması

Temel drenaj yapılması

Hafriyat işleminin bitmesinden sonra kazı alanındaki toprak sıyrılır ve mıcırlar dökülür. Bu mıcırların arasına drenaj boruları yerleştirilir. Drenaj işleminin amacı yapıyı sudan korumaktır. Drenaj boruları ile su yapıdan uzaklaştırılır. Drenaj işleminin sağlıklı gerçekleşmesi için arazideki eğimlere dikkat edilmeli ve borular buna göre yerleştirilmelidir. Zeminin durumuna göre temel altı drenaj yerine sadece temelin çevresinde olacak şekilde drenaj imalatı da yapılmaktadır.

Temel

Bina yapım aşamaları temel

Bina yapım aşamaları temel

Drenaj borularının yerleşmesinden sonra üzeri mıcırlarla kaplanır ve ardından grobeton dökülür. Grobeton kalınlığı minimum 10 cm olmalıdır. Grobeton dökümü esnasında betonun drenaj borularını tıkamamasına dikkat edilmelidir.

Grobeton işleminden sonra temel altı yalıtım işlemlerine geçilir. Radye temel için bohçalama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için temel sınırları belirlenir ve bu sınırlara düzgün yüzeyli kalıp çakılır veya tuğla duvar örülür. Bu duvar yüksekliği temel kalınlığından 5-6 cm kadar yüksek olmalıdır. Bohçalama işlemi için su yalıtım membranları yerleştirilmelidir. Yalıtım membranları yerleştirildikten sonra 5 cm koruma betonu dökülür. Koruma betonu radye inşası esnasında donatının membrana zarar vermesini önler. Koruma betonu dökülmesinden sonra radye tablasının donatıları yerleştirilir ve üzerine tekrar beton dökülür.

Kolon ve Perdelerin Yapılması

Kolon ve Perde İmalatı

Kolon ve Perde İmalatı

Bina yapım aşamaları işleminde temel aşaması bittikten sonra kolon ve perdeler için kalıplar hazırlanır. Hazırlanan kalıpların içine donatılar yerleştirilir ve birbirine bağlanır. Ardından kalıpların içine beton dökülerek sertleşmeye bırakılır. Kolon ve perdelerin oluşması ile kirişlerin imalatına başlanır. Kolon, perde ve kiriş aşamaları kat kat ilerlemeyle gerçekleşir.

Kat Döşemelerinin Yapılması

Bina kat döşemeleri

Bina kat döşemeleri

Kolon ve perdelerin kat yüksekliğini tamamlaması ile kirişler yapılır. Kiriş yapımı bittikten sonra döşeme aşamasına geçilir. Döşemeyi oluşturabilmek için kalıplar kurulur ve zeminden desteklerle dengelenir. Döşeme donatıları yerleştirilir ve beton dökülür. Eğer asmolen döşeme gibi bir döşeme tipiyse yerleştirilecek asmolenler bu aşamada kullanılır.

İş Güvenliği Ağlarının Kurulması

Yapı inşasında zemin katın üstüne çıkılmasıyla beraber bu ağların kurulması gerekir. Bu ağlar yukarıdan düşme ile gerçekleşebilecek felaketlerin önüne geçmeye yarar.

Çatı İnşası

çatı inşaatı

Çatı inşaatı

Tüm katların inşaatının bitmesi ile çatının yapımına başlanır. Çatının döşemesi diğer katların döşemesinden farklılık gösterir. Çatı tipine göre kullanılacak yalıtım malzemeleri değişiklik gösterir. Çatının döşemesi yapıldıktan sonra geri kalan aşamaları tamamlanır.

Duvarların Örülmesi

Bina yapım aşamaları duvar örülmesi

Bina yapım aşamaları duvar örülmesi

Genellikle ilk 2-3 kat bitince başlanan bir işlem olmasına rağmen tüm betonarme işlemi bittikten sonra da yapılabilir. Tuğla, bims, gazbeton gibi farklı malzemeler bu aşamada kullanılabilir. Yapı malzemesi harç kullanılarak dizilir ve yapı içerisinde mekanlar oluşturur.

Tuğla Çeşitleri ve Gaz beton Arasındaki Farklar

Bina Yapım Aşamaları Noktasında Tesisat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Tesisatların döşenmesi

Tesisatların döşenmesi

Tesisat işlemlerinin gerçekleşmesi için tesisat projesi incelenir. Duvarlardan geçecek tesisat için duvarlarda oyuklar oluşturulur ve projeye uygun olacak şekilde tesisat yerleştirilir. Döşemeye denk gelen tesisat işlemi için betonarme döşemeler bittikten sonra işleme başlanır ve tesisat boruları yerleştirilir. Diğer duvar ve döşeme katmanları (yalıtım, sıva vb.) için tüm bu tesisat işlerinin bitmesi beklenir.

Bina Yapım Aşamaları – Kasaların Takılması

Bu aşamada pencere ve kapı kasaları takılır. Camların yerleşimi ise yapı içerisindeki işlerin bitimiyle gerçekleştirilir.

Sıva, Astar ve Saten Alçı Yapılması

Sıva yapılması

Sıva yapılması

Duvarların örülmesinden sonra başlanan işlemdir. Genellikle tüm kaba inşaatın bitmesi ile başlanır. Öncelikle duvarlar sıvanır ve pürüzsüz bir hale getirilir. Ardından saten alçı yapılır ve boyanır.

Şap ve Döşeme Kaplaması Yapımı

Şap ve kaplama imalatlarının yapımı

Şap ve kaplama imalatlarının yapımı

Yapıdaki betonarme inşaatın bitmesi ve duvarların örülmesinden sonra gerçekleştirilebilecek işlemdir. Mekanlara şap dökülerek düz bir zemin elde edilir. Banyo, balkon gibi su gideri olan mekanlarda gider yönüne doğru hissedilemeyecek düşüklükte bir eğim verilir. Şap işlemi bittikten sonra yalıtım yapılacaksa eğer yalıtım malzemeleri serilir ve üzerine ayırıcı tabaka eklenir. Ardından kaplama malzemesine göre harç işlemi ve kaplama işlemi uygulanır.

Kaplama malzemesi türüne göre dökülecek olan şap oranı değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi kaplama malzemelerinin kalınlıkları ve harç miktarlarının değişiklik göstermesidir. Bu sebeple uygulama projesi döneminde mimar tarafından, kullanılacak malzemeler belirlenir ve döşeme detayları çizilir. Çizilen detaylara göre döşeme işlemi gerçekleştirilir.

Bina Yapım Aşamaları – Mantolama

Mantolama yapılması

Mantolama yapılması

İlk olarak mantolama ısı yalıtım levhalarına (taşyünü, eps, xps vs.) yapıştırma harcı sürülür ve yapıştırılır. Mantolama ısı yalıtım levhaları dübeller ile sabitlenir ve ardından yüzey sıvası sürülür. Sonrasında yalıtım filesi yerleştirilir ve tekrar sıvanır. En son katman olarak ise cephe kaplaması veya cephe boyası gelir. Bu aşamadan sonra mantolama işlemi ve dış cephe tamamlanmış olur. Mantolama işlemini yapmak için diğer işlemlerin bitmesi gerekmemektedir. Kasaların takılması ile bu işlem gerçekleştirilebilir.

İnşaat İskelelerinin Sökülmesi

İnşaatın bitmesi ve cephe işlerinin bitmesi ile iskele söküm aşamasına gidilir. İskeleler sökülür, yapı alanı temizlenir ve peyzaj aşamasına geçilir.

Peyzaj Aşaması

Bina yapım aşamaları peyzaj

Bina yapım aşamaları peyzaj

Mimari projede belirtilen peyzaj tasarımı hayata geçirilir. Bu aşamada önemli bir nokta yapı metrekaresine göre belirlenen ve projede belirtilen ağaç adedinin yeterli olmasıdır.

Yapının İskânının Alınması

Bina yapım aşamaları kısaca böyle ilerlemektedir. Son olarak iskân işleminin yapılması gerekir. Yapı inşası bitmesi ve kullanıma hazır hale gelmesiyle beraber belediyeler tarafından iskân kontrolüne gelinir. Bu kontrollerde yapının mimari projeye, elektrik projesine ve yangın yönetmeliklerine uygunluğu kontrol edilir. Bu yönetmeliklere göre ortak alanlarda (apartman boşluğu, yangın merdiveni gibi) eşya bulunmaması, her katta yangın söndürme tüpünün olması ve bu tüplerin kullanılabilir olması gibi standartlar bulunur.

İskan Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Proje uygunluklarından sonra cephenin aynı olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontroller sonucunda iskân alamaya uygun olan yapılar iskân belgelerini alarak kullanıma başlayabilirler.